CZY WIESZ ŻE? Opony, ze względu na bezpośredni kontakt z nawierzchnią, stanowią jeden z najbardziej narażonych na uszkodzenia elementów samochodu. Szacuje się, że ich uszkodzenia mogą stanowić przyczynę nawet 45% wypadków spowodowanych niesprawnością pojazdów. Jednymi z popularnych uszkodzeń mechanicznych opon są deformacje (uszkodzenie struktury kordu) lub przecięcia (naruszenie osnowy). mogące być następstwem najechania na krawężnik, dziurę lub inną ostrą powierzchnię.

 Modulo dba o Twoje bezpieczeństwo!

Z uwagi na to jak ważne dla marki Modulo jest bezpieczeństwo użytkowników, dokładnie przeanalizowaliśmy klasyczne, obecne na rynku konstrukcje platform parkingowych pod względem ich wpływu na stan techniczny opon, wynikający z codziennego użytkowania. Wywnioskowaliśmy, że platformy parkingowe nie powinny mieć negatywnego wpływu na ich stan, pod warunkiem bezbłędnego procesu parkowania, który nie zawsze ma miejsce. Elementami noszącymi ślady kontaktu z ogumieniem były zwykle elementy w okolicach wjazdu. Nieskorygowany na czas, nieprecyzyjny manewr parkowania, może doprowadzić do kontaktu bocznej części opony z ostrymi elementami profilu platformy w obszarze wjazdowym. Część producentów stosuje w tym miejscu nakładki wykonane z plastiku lub cienkiej blachy, które mogą w łatwy sposób zostać uszkodzone i odsłonić ostrą krawędź profilu. W takim przypadku opona może łatwo ulec deformacji lub nawet przecięciu, narażając użytkownika na duże koszty lub w skrajnych przypadkach, na niebezpieczeństwo. Zaobserwowaliśmy również możliwość kosztownego w naprawach uszkodzenia progu.

Uczymy się na błędach innych i wyciągamy wnioski

Wnioski z naszych obserwacji uwzględniliśmy projektując najnowsze urządzenia z linii Modulo. Obniżone profile, zabezpieczone ostre krawędzie, monolityczna, trwała konstrukcja i zastosowanie śrub o zaokrąglonych łbach w obszarze wjazdu, praktycznie eliminują ryzyko związane z uszkodzeniem opon podczas nieprecyzyjnego parkowania. Odpowiednie pozycjonowanie i wjazd ułatwiają odcinający się kolorystycznie najazd, lekko podniesione burty wyznaczające krawędzie miejsca parkingowego oraz odbojnik, który określa on jak daleko możemy dojechać przednim lub tylnym kołem, aby samochód nie wystawał poza krawędź urządzenia.