CZY WIESZ, ŻE? Jednym z aspektów, mających istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, poruszanych przez dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, jest ryzyko, które mogą powodować niezabezpieczone powierzchnie, krawędzie lub naroża urządzeń. Jeśli nie jest to wymagane przez funkcję pełnioną przez dany element, to dostępne dla użytkownika części maszyny powinny być pozbawione ostrych krawędzi, ostrych naroży i chropowatych powierzchni, mogących spowodować obrażenia u użytkownika.

Analizując popularne na rynku klasyczne rozwiązania systemów parkingowych, łatwo przeoczyć ich wspólną wadę – odsłonięte, ostre zakończenia śrub mocujących panele jezdne do profili wzdłużnych. Jest to szereg śrub umiejscowionych tuż nad głową użytkownika wzdłuż drogi, którą porusza się po platformie dolnej. Śruby te mogą stanowić oczywiste zagrożenie zranienia głowy. Są one szczególnie niebezpieczne, ponieważ nawet drobne urazy głowy mogą powodować duże krwawienie.

Szukając rozwiązania problemu w MODULO, skupiliśmy się na prostocie. Eliminacja połączeń śrubowych pomiędzy panelami jezdnymi, a profilami wzdłużnymi nie była możliwa. Zabezpieczanie dziesiątek śrub przez stosowanie zaślepek mogło okazać się rozwiązaniem kosztownym i niekoniecznie trwałym. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie unikatowego kształtu profili wzdłużnych, który pozwolił nam odsunąć charakterystyczne dla systemów parkingowych połączenia od głowy użytkownika i schować je w głębi panelu.

Wszystkie najnowsze modele naszych systemów parkingowych są oferowane z unikalnym dla produktów Modulo, zastrzeżonym rozwiązaniem SecureFrame. Oznacza to, że dolne krawędzie profili wzdłużnych naszych urządzeń pozbawione są wystających, ostrych połączeń śrubowych, co znacząco wpływa na komfort i bezpieczeństwo ich codziennego użytkowania. Porównaj systemy parkingowe MODULO z systemami innych producentów i WYBIERZ BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT UŻYTKOWANIA.