W ofertach wielu producentów systemów parkingowych, nadal popularne pozostają klasyczne, elektryczne układy sterowania ze stacyjką kluczykową. Niestety mogą one już nie zapewniać odpowiedniego dla dzisiejszych oczekiwań poziomu bezpieczeństwa użytkowania. Nie godząc się na kompromisy w kwestii ergonomii oraz bezpieczeństwa i czerpiąc z możliwości jakie oferują współczesne rozwiązania elektroniczne, marka Modulo wdrożyła nowy, interaktywny układ sterowania jako standardowe wyposażenie swoich produktów.

Wszystkie urządzenia sprzedawane na terenie EU powinny być bezpieczne i odpowiadać wymaganiom prawnym ustanowionym przez Parlament Europejski i Radę, jednak nie oznacza to, że są pod tym względem równe. Systemy parkingowe muszą spełniać wymagania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn. Narzuca ona szereg wymagań, między innymi w odniesieniu do bezpieczeństwa i niezawodności układu sterowania, który powinien zapobiegać sytuacjom zagrożenia.

Cechy interaktywnego sterowania Modulo:

  • sterowanie ruchami za pomocą przycisków.

Stacyjka obsługowa, w której ruch zapewniało się przez wymuszone utrzymanie klucza w przekręconej pozycji, została zastąpiona przez superczułe przyciski.

Zgodnie z wymaganiami przepisów, elementy sterownicze muszą być wyraźnie widoczne i rozpoznawalne, z użyciem piktogramów we właściwych przypadkach. Muszą być rozmieszczone w sposób zapewniający bezpieczną obsługę – pozbawioną wątpliwości, bezzwłoczną i jednoznaczną. Projekt musi uwzględniać, aby ich kierunek ruchu był zgodny z wywoływanym skutkiem, a opór związany z operowaniem nimi były uwzględniał zasady ergonomii.

Przyciski nowego układu sterownia Modulo wymagają do obsługi symbolicznej siły, są w jednoznaczny sposób oznaczone i ułożone są w pionowym szeregu. Odpowiada to w sposób intuicyjny kierunkom ruchów roboczych platformy parkingowej, znacząco ograniczając możliwości pomyłki.

  • dwukolorowe podświetlenie informujące o stanie urządzenia.

Przyciski obsługowe interaktywnego panelu sterownia Modulo posiadają możliwość podświetlania za pomocą dwóch kolorów.

Wg aktualnych przepisów, maszyna musi być wyposażona we wskaźniki wymagane do bezpiecznej obsługi. Operator musi być w stanie odczytywać ich wskazania ze stanowiska sterowania. Maszyna nie może się uruchamiać nieoczekiwanie, a parametry maszyny nie mogą zmieniać się w sposób niekontrolowany.

Klasyczne układy sterowania nie oferują użytkownikowi żadnej formy sygnalizacji stanu pracy urządzenia. Ze względu na prostotę swojej budowy nie posiadają również zabezpieczeń jakie gwarantuje interaktywne sterowanie elektroniczne.

Układ sterowania Modulo informuje użytkownika podświetleniem przycisków o aktywacji panelu sterowania, a następnie za pomocą koloru zielonego i pomarańczowego, o możliwości wykonania konkretnego ruchu roboczego platformy. Monitoruje także na bieżąco pracę poszczególnych platform, informując w ten sposób pozostałych użytkowników oraz blokuje ruchy, które mogłyby być źródłem niekontrolowanej pracy urządzeń. Układy klasyczne są pozbawione takiej funkcjonalności, co może być powodem np. nieprzewidywalnych zmian w parametrach pracy urządzeń jak niekontrolowane ruchy, zatrzymania, zmiana prędkości unoszenia. Ma to szczególne znaczenie w rozległych garażach, gdzie urządzenia posiadające wspólny zasilacz hydaruliczny, znajdują się w znaczącej odległości od siebie. W przypadku rozwiązania klasycznego, użytkownik musi polegać na własnej, wizualnej ocenie – sprawdzić, czy ktoś nie obsługuje innego urządzenia. W przypadku, gdy dwóch lub więcej użytkowników zacznie unosić swoje platformy, prędkość ich poruszania znacząco się zmieni w zależności od różnic w obciążeniu platform, ich typu oraz odległości od zasilacza hydraulicznego. Platformy mogą zmieniać prędkość pracy w trakcie ruchu, a w skrajnych przypadkach, mimo zadania ruchu, najcięższa platforma rusza dopiero w momencie, gdy inna zakończy pracę. Taki rodzaj pracy nie jest przewidywalny i bezpieczny. Układ sterowania Modulo w przypadku unoszenia jednej z platform blokuje elektronicznie ruch pozostałych, informując użytkowników pomarańczowym podświetleniem przycisku. Gdy proces unoszenia się zakończy, kolor przycisku pozostałych urządzeń zmienia się na zielony i zwalniania jest kolejna platforma. System ten eliminuje ryzyko wynikające z nieregularnej pracy urządzeń, a łączny czas unoszenia grupy platform pozostaje bez zmian.

  • aktywacja panelu za pomocą kluczy NFC

Technologia NFC to wynalazek, który towarzyszy nam już od około 40 lat, a od kilkunastu staje się wszechobecny. Karty płatnicze, kontrola dostępu, produkcja, logistyka, magazynowanie, handel, urządzenia mobilne i smartfony to wszystko dziedziny w których NFC stało się już standardem. Różnorodność i elastyczność tej technologii sprawiają, że nowe rozwiązania pojawiają się w wielu aspektach codziennego życia, takich jak między innymi systemy parkowania Modulo.

W najnowszej odsłonie naszego układu sterowania, całkowicie zastąpiliśmy klucz mechaniczny, nie tylko w kwestii sterowania ruchami platform, ale i aktywacji panelu. W przeciwieństwie do klucza, tagi NFC nie zużywają się, a ich dorobienie w samoprogramującym systemie Modulo jest bardzo proste. Tag Modulo w postaci breloczka wystarczy przyłożyć do panelu sterowania, aby go odblokować. Znacząco podnosi to komfort i szybkość codziennej obsługi naszych urządzeń. Ponadto zdając sobie sprawę, że telefon stał się dla nas nieodłącznym atrybutem, niedługo udostępnimy aplikację dla systemów Android i iOS, która pozwoli odblokowywać panel sterowania systemu parkingowego za pomocą smartfonów.